dimarts, 1 de maig de 2007

NOCIONS DE FÍSICA QUÀNTICA III

MODEL O REALITAT QUANTICA Nº 3
Diu: “LA REALITAT ES UN TOT INDIVISIBLE”

Malgrat mostrar-se com un conjunt de parts amb límits, el mon físic es un tot inseparable e indivisible, tot afecta a tot. Si be l’observador pot crear la realitat, l´observador es part del tot i no un element per separat. No es pot mantenir segons prediquen els partidaris d’aquest concepte de realitat, una separació en el mon entre una realitat objectiva i nosaltres observadors conscients; objectes i subjectes s’han convertit en inseparables els uns dels altres. Aquesta no separabilitat del mon quàntic no te res a veure amb la idea sistemàtica dels clàssics on tot estava interconectat . Per exemple a traves de les teories dels camps; encara que aquestes interconnexions remetien i finalment desapareixien amb la distancia entre les parts. Les connexions distants eren irrellevants; Quant m’afecta el camp gravitatori de la Terra si estic a la Lluna ?... I si estic fora de la galàxia ?
Aquesta realitat d´un tot indivisible es diferent, de tal manera que no estarà relacionada ni espacial ni temporalment. Es com si construíssim un cub de ressorts, on no importa on toquem, que segur repercutirà a tota l’estructura així muntada , quasi o instantàniament .
Aquesta idea de realitat esta amb línia amb una visió holística més pròpia de les filosofies orientals.

MODEL O REALITAT QUÀNTICA Nº 4
Molts mons, molts universos que coexisteixen. “LA REALITAT CONSISTEIX EN UNA GRAN QUANTITAT D’UNIVERSOS PARAL·LELS”

Per qualsevol situació en la qual existeixen diferents resultats possibles, per exemple: intentar esquivar una persona en una carretera. Els físics defensors d´quest model diuen que tots els resultats passarien, però en diferents universos, cada univers es idèntic a l´anterior menys en el que fa al resultat de la situació analitzada en qüestió. ( Que “friki” no? )

MODEL O REALITAT QUÀNTICA Nº 5
La lògica diferent. “EL MON OBEEIX A UNA CLASE DE RAONAMENT DIFERENT AL QUE ESTEM ACOSTUMATS ELS ESSERS HUMANS, I QUE DEFINIM COM LÒGIC”

La lògica es l’esquelet del nostre cos de coneixements, no en va des de fa més de dos mil anys, esta basada en els motllos dels sil·logismes d´Aristotil.
Si canviem les regles d´aquesta lògica, podrem veure a les hores la nova física o els fets que aquesta descriu com a verdaderament lògics. Es difícil d´entendre però pensem en quelcom similar al que ja va passar amb la geometria. Durant més de dos mil anys la geometria que ha existit ha estat la euclidiana, la ciència dels punts i les línies. Van haver alguns matemàtics bojos com Nicolai Lovachevski, Gauss i Riemann que van crear una nova geometria , aquesta fou considerada com un joc d’altes matemàtiques, però fora de la realitat (novament observem el concepte de realitat). La geometria verdadera era la euclidiana que desprès de tot no es més que el sentit comú aplicat a les figures geomètriques. Si més no al 1916, Einstein va proposar una nova teoria de la gravetat que va polvoritzar el monopoli euclidià. Einstein va declarar que la gravetat no es una força, sinó una curvatura en l´espai-temps (?) Un objecte quan cau no ho fa per estar atret per una força (la gravetat), sinó que es mou gracies a una línia recta segons els estàndards d’aquestes noves geometries. Aquesta apreciació d´Einstein va poder ser comprovada per via experimental al mesurar la deflexió d´un raig de llum d’una estrella al passar a prop de la deformació de l´espai-temps provocada pel Sol. La lliçó dels partidaris de la nova lògica quàntica es la següent: la qüestió de l verdadera geometria , o la verdadera lògica que governa el mon no esta fitxada pel seny dels essers humans, sinó per les experiències reals que es poden observar i mesurar. Per tal de determinar les regles de la correcta raó, no hem de buscar al interior del nostre cap, si no en el laboratori.

MODEL O REALITAT QUÀNTICA Nº 6
Neorealisme. “EL MON ESTA COMPOST PER OBJECTES ORDINARIS, ELS QUALS NO POSEEIXEN ATRIBUTS PROPIS SIGUI QUE SON OBSERVATS O NO”

Einstein es per excel·lència el representant d´aquesta realitat, les seves disputes amb Bohr van durar fins la seva mort. Segons va escriure :
“Encara crec en la possibilitat d´un model de realitat: tanmateix d’una teoria que representi els fenòmens en si mateixos, i no merament la probabilitat de la seva ocurrència”.

MODEL O REALITAT QUÀNTICA Nº 7
“LA CONCIENCIA CREA LA REALITAT”

Els partidaris d´aquest model , diuen que només quelcom dotat de consciencia pot tenir el privilegi de crear realitat. L’únic observador que compta es l’observador conscient .
(Continuarà)

Escrit pel Quim