dijous, 17 de maig de 2007

Les Obres de la L9, Barcelona

El dilluns dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, el cuc mecànic que perforava la galeria de la L9, entre Fira i Parc Logístic a la Zona Franca, en el seu avanç cap a l’Aeroport del Prat, calava una de les parets del pou d’evacuació en el punt precís on els càlculs tècnics deien que apareixeria.

La tuneladora, d’uns 95 m de llargària i 9,40 metres de diàmetre va recórrer 1,3 quilòmetres de subsòl per sota del nivell freàtic del delta del Llobregat. Per avançar en aquestes condicions la perforació ha de mantenint el front d’excavació sotmès a una pressió constant, mentre deixa completament acabada i segellada la galeria al seu darrera.
Des d’aquest pou la màquina s’extraurà desmuntada peça a peça, i tornada a muntar al pou d’atac de Mas Blau, al Prat, on un cop estigui ensamblada a l’octubre, iniciarà l’excavació d’un nou túnel de 8,5 quilòmetres en direcció al punt que ara està abandonant del Parc Logístic.